Algemene Voorwaarden

Als je doorgaat met het bezoek aan deze website en gebruik maakt van deze website, stem je ermee in je te houden en ben je gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als je het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

3110 is het samenwerkingsverband van Niels Hendriks, Maaike Frumau en Jasper Bugter gevestigd in Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam 72042397.

Vragen over deze website moeten worden gericht aan:

3110
Schiekade 189
Unit 401
3013 BR Rotterdam
info@3110.nl

De term ‘3110’, ‘wij’, ‘ik’ of ‘ons’ verwijst naar de eigenaar van deze website. De term ‘je’ of ‘jij’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van deze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
De inhoud van de pagina’s van deze website is bedoeld ter algemene informatie en gebruik. De website is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies om browse-voorkeuren te controleren.

Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. Je erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Het gebruik van de informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico en hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van, of in licentie is afgegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Het is toegestaan om vanaf je website of blog naar deze site te linken. Dit verbinden betekent; screendumbs, een tekstlink of een afbeeldingslink. Het moet duidelijk zijn dat het materiaal, de componenten of objecten afkomstig zijn van deze specifieke site en/of gemaakt zijn door 3110.

Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van, of in licentie zijn af gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.

Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding zijn tot schadevergoeding en/ of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om je meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Het gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.